Thursday, October 8, 2020

Pagpapaulan Sa Mga Halaman


 Ang pagpapaulan ng minsan ay mabisa din sa mga indoor plants.

No comments:

Post a Comment