Thursday, September 10, 2020

Plantdemic Murang Halamanan Sa Taytay Rizal


 Iba't ibang klasing murang halaman dito sa Taytay.

No comments:

Post a Comment