Saturday, September 12, 2020

Halamanan Sa Taytay Rizal


 For the third time, nagtaas na sila ng price. 😂

No comments:

Post a Comment